Forside » Aktuelt » Ny bok om evidensbasert profesjonsutøvelse

Ny bok om evidensbasert profesjonsutøvelse

Ifølge forfatterne er tanken bak evidensbasering er å forbedre kvaliteten på profesjonell yrkesutøvelse. Men forslagene til hvordan dette gjøres er omstridte og debatten om dem er polarisert. Debatten handler  dypest sett om hva slags profesjonsutøvere – lærere, leger, sykepleiere, psykologer, sosialarbeidere – vi trenger, og hvordan skoler, sykehus velferdstjenester mv. bør organiseres og styres.

Lenke:
Kjelde: HiO

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.