Forside » Aktuelt » Norsk forskning taper for resten av Norden

Norsk forskning taper for resten av Norden

Undersøkelsen er noe nedslående for de norske universitetene da den viser at ingen norske universiteter er ledende på noen av fagfeltene og ingen av universitetssykehusene er ledende innen medisinsk forskning, skriver Aftenposten.

– Norge har hatt markant høyere vekst enn andre land i publisering, men liten vekst i antallet siteringer per publikasjon, sier NIFU-forsker Gunnar Sivertsen til Aftenposten. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har ledet gruppen som står bak rapporten.

Samtidig ligger Norden over snittet i verden på siteringer av forskningsresultater, så Norge har skarpe konkurrenter i sine naboland, men noen skiller seg spesielt ut.

– Særlig dansk forskning er mer sitert enn den norske. Spørsmålet er hvorfor det er slik, sier Gunnar Sivertsen.

Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland (SV) sier til Aftenposten at det norske utgangspunktet ikke har vært så godt og at det har vært en positiv utvikling i både sitering og publisering.

– Hvorfor økningen er større i publisering enn i sitering er ikke så lett å svare på, men det kan dreie seg om et etterslep i tid. Det tar litt tid fra publisering til man blir sitert. Men med den sterke veksten i publiseringer, er det absolutt grunn til å tro at norske forskere også vil bli sitert mer fremover, sier Aasland.

Les mer i Forskerforum
Kjelde: Forskerforum/Aftenposten

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.