Nordisk konferanse i profesjonsforskning 2012

NORPRO består av forskere fra en rekke faglige disipliner ved nordiske universiteter og profesjonshøgskoler. Nettverket har til formål å fremme sammenlignende og tverrdisiplinær forskning i profesjonenes arbeid og utdannelse.

Konferansen vil blant annet fokusere på disse problemstillingene:

  • Profesjonene har opprinnelig vært en garantist for statens autoritet og legitimitet. Hvilken betydning har profesjonene nå i forhold til det, og i forhold til gitte styringsteknologier?
  • Profesjonene i velferdsstaten og de profesjonelle selv utfordres på en rekke områder. Hva betyr det for tradisjonelle vitenmonopoler og for profesjonenes legitimitet?
  • Borgerne i velferdsstaten inntar en vesentlig rolle i forhold til vurdering av profesjonenes arbeid, og forventninger til endringer i dette. Hva betyr denne utvikling for arbeidets innhold og kvalitet?
  • Profesjonene står over for praktiske og faglige utfordringer, som ofte er av tverrfaglig karakter, f. eks i forhold til sosialt utsatte borgergrupper. Hvordan håndteres disse utfordringene i profesjonsfeltet?
  • Statenes økonomi, inkludert erfaringer fra flere finansielle kriser, har undergravet tilliten til deres styring av den globale økonomien. Hvordan påvirker dette profesjonene?

Deadline for abstract: 15 mars 2012  (1-2 sider).

Deadline for papere: 1 oktober 2012

Lenke:
Kjelde: VIA