Forside » Aktuelt » NOKUT gransker seg selv

NOKUT gransker seg selv

NOKUT - logo9. mai la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) fram sin rapport om fagmiljø og utdanningskvalitet på et frokostmøte i Oslo.

— I lys av de endringer som har funnet sted så må vi i Nokut se til vårt eget regelverk og spørre om dette er godt nok tilpasset dagens og morgendagens utdanningslandskap, skriver rapportforfatterne i en kronikk i Khrono.

Nokuts fagmiljøprosjekt ble initiert for å styrke kunnskapen om fagmiljøets betydning for utdanningskvaliteten.

I lys av strukturelle endringer og generell kompetansehevning i sektoren mener Nokut det er behov for diskusjoner om hvordan «det gode fagmiljøet» ser ut og hvordan dette best kan reguleres.

Nokut definerer «fagmiljø i norsk høyere utdanning» som «den gruppen av fagansatte ved universiteter og høyskoler som bidrar til utdanningene, og dette omfatter både planlegging, gjennomføring og utvikling av studiene».

Rapportforfatterne er Stephan Hamberg som er assisterende avdelingsdirektør i evaluering- og analyseavdelingen, Åsne Kalland Aarstad, Camilla Oppegård, Lars Fredrik Pedersen, Marte Bogen Sinderud og Birgitte Ulvevadet.

— Våre funn tyder på at kravene til fagmiljø er fleksible, men at det er behov for dialog med sektoren om utfordringene knytt til detaljkravene til førstestillingskompetanse, heter det i rapporten.

Les mer på Khrono.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.