NEON-konferansen ønsker innspill om tema for gruppesesjoner

NEON-nett inviterer til innspill til tema for gruppeseksjoner til NEON Bodø 2017. Konferansen arrangeres av Nord Universitet, campus Bodø 21.-23. november 2017.

Frist for innspill 15. mars 2017.

Tema for konferansen er Omstillingsprosesser – smertefulle erfaringer eller kreative muligheter?

Årets konferanse skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser. Offentlige og private virksomheter står i dag overfor omfattende omstillinger som involverer nedbemanning, permittering og oppsigelser. I mange sektorer og næringer er det gjennomført fusjoner og oppkjøp som setter kultur, tillittsrelasjoner og lederkompetanse på prøve. Også i arbeidslivet skjer det store endringer. Digitalisering og automatisering krever større fleksibilitet og mer ekspertkompetanse, men fører også med seg smertefulle sluttpakker og kostnadskutt som rammer noen arbeidstakere og bransjer mer enn andre. Endringer som ligger utenfor vår kontroll kan oppleves som truende og skape emosjonelle reaksjoner som sinne, skam og sorg. Disse kan gi næring til mistillit og konflikter, men kan også frembringe initiativ og stimulere til endringer som åpner for synergier, vekstmuligheter og innovasjoner.

Les mer om konferansen på NEONnet