Forside » Aktuelt » NEON konferansen 2011: Størrelse og organisering

NEON konferansen 2011: Størrelse og organisering

Størrelse er et viktig tema i organisasjonsteorien og ved forskning på organisasjoner. Organisasjonsmessige trender og moter kommer og går, og for tiden er iveren for å fusjonere stor både i offentlig og privat sektor. Følgende spørsmål vil bli satt i fokus:

-Hva vet vi egentlig om betydningen av størrelse når det gjelder organisasjoner?
-Hvilke konsekvenser har størrelse på øvrig organisasjonsstruktur, prosesser, ledelse og resultat?
-Hva sier forskningen om stordriftsfordeler og ulemper?
-Hvordan bør lederstrukturer endres i takt med økende størrelse?
-Hvordan vokse eller bli mindre på en best mulig måte uten for store omkostninger for den enkelte ansatte, organisasjonen og samfunnet?
-Hvordan har synet på størrelse på organisasjoner endret seg historisk?

*Innledning betydningen av størrelse og organisering – Professor Jan Thorsvik, Universitetet i Agder og Professor Randi Lunnan, BI

* Konsernsjef Helge Lund, Statoil og Professor Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo diskutere ledelse og styring av store organisasjoner i Akademisk Skavlan

* Innledning om fusjoner i organisasjoner –  Direktør Audun Eckhoff, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Assisterende  HR-leder Morten Meyer, Oslo Universitetssykehus

* Debatt om organisasjons- og ledelsesfagets utfordringer

* Fagfolk presenterer papers på en rekke ulike sesjoner

* Forlagene presenterer nyheter og relevant faglitteratur

* PhD – workshop om karriereløp innen akademia

Kjelde: HiOA

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.