NEON-dagene: Organisering og ledelse i usikre og konfliktfylte tider

Sted: USN, Drammen

Starter: 22. november 2022
Slutter: 24. november 2022

Organisasjoner, nasjoner, samfunn og lokalsamfunn står overfor krevende felles utfordringer når det gjelder hvordan man forholder seg til de store og komplekse spørsmålene i vår tid, som pandemier, krig (som den pågående dramatiske situasjonen i Europa), fattigdom, sosial ulikhet, klima, biodiversitet og økologiske utfordringer. Disse sammensatte, komplekse og langvarige utfordringene fører til økt usikkerhet globalt, nasjonalt og lokalt.

Med utgangspunkt i disse “grand challenges”, vil NEON 2022 rette søkelys mot «organisering og ledelse i usikre og konfliktfylte tider». Nettverket inviterer derfor forskere innenfor en rekke disipliner og forskningstradisjoner om å delta med eller uten paper på NEON-dagene i Drammen den 22. – 24. november.

Program finner du her

Lenke til arrangementet