Forside » Aktuelt » NEON 2020 ønsker forslag til papers

NEON 2020 ønsker forslag til papers

Tillitsbasert styring og ledelse i forandringenes tid Call for papers til NEON 2020-konferansen som avholdes i Oslo 17-19 november. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NEON-nettverket, Handelshøgskolen Innlandet, HINN og OsloMet. Vi samarbeider også med Norsk Statsvitenskapelig Forening og Nettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) som vil ha egne arrangement den 17. Programmet er under utvikling og vil bli oppdatert fortløpende på konferansens hjemmesider.

Arrangørene ønsker forslag til papers til sesjonsprogrammet, også til andre temaer innenfor organisasjonsforskning og spesielt til følgende tracks:

1) Agile, but fragile?
2) Det digitaliserte arbeidslivet
3) Equality, Diversity and Inclusion in the labor market
4) Evolusjon, Kompleksitet og Organisasjon
5) Kompleksitet, paradokser og hybriditet i velferdsstatens organisering
6) Leaderless management
7) Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet
8) Nordic responses to the Corona pandemic
9) Når krise blir normaltilstand
10) Organisasjons- og ledelsesintervensjoner for et bedre og mer tillitsbasert arbeidsliv
11) Organisering og tid – et prosessperspektiv på organisering, innovasjon og bærekraft
12) Pensumlitteraturen i organisasjons- og ledelsesfag. Ontologi og ideologi
13) Politiledelse og politireformer: læring og endring, politikultur og kunnskapsbasert politiarbeid
14) Reform gjennom samskaping – Potensialer og Barrierer
15) Styring, bedriftsdemokrati og tillit
16) Styring og ledelse av klimaomstilling
17) The organization theories of the Industrial Democracy Experiments facing contemporary work life realities
18) Tillitsbasert styring og ledelse
19) Tjenestedesign i offentlig sektor
20) Varsling i arbeidslivet – i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll
21) Verdiarbeid: Institusjoner, identitetsarbeid og “verdifull” ledelse
22) Organisering for samarbeid

Frist for abstracts er 4/9. For mer informasjon om registrering av abstracts, se https://www.inn.no/konferanser/neon-2020/call-for-papers Vel møtt!

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.