Forside » Aktuelt » Millionstøtte til SPS for å utdanne bedre lærere

Millionstøtte til SPS for å utdanne bedre lærere

Hva er relevant profesjonskunnskap og profesjonskvalifisering for lærere og førskolelærere i dagens samfunn? Det er hovedspørsmålet det nye prosjektet «Teachers’ knowledge and professional qualification» stiller.

–Samfunnsutviklingen, ikke minst utviklingen av et flerkulturelt samfunn, skaper nye og andre utfordringer enn tidligere, og dette påkaller en større grad av refleksjon enn før. Dagens lærere er nødt til å forholde seg til og reflektere over stadig nye spørsmål, derfor trenger de en utdanning som gir dem både faglig tyngde og erfaring, sier prosjektleder Finn Daniel Raaen, professor ved SPS.

Forskerne håper på en dypere forståelse av spenningsforholdet  mellom forskningsbasert og erfaringsbasert utdanning. Målet er at resultatene kan gi grunnlag for en bedre utdanning for lærere og førskolelærere.

– Prosjektet kan gi større innsikt i hva som gjør lærere i stand til å forene ulike kunnskaps- og kompetanseformer på kreative og relevante måter i praksis. Lærere må være i stand til å utvikle seg videre når de er ute i arbeid, og utdanningen må gi dem de nødvendige forutsetningene for å få til dette, sier Raaen.

Lenke: //www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/node_2921/Millionstoette-for-aa-utdanne-bedre-laerere
Kjelde: HIOA

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.