Luftforurensning i EU: 238.000 tidlige dødsfall

Foto Ion Ceban, Pexels CC0
Foto Ion Ceban, Pexels CC0*
Finpartiklet svevestøv førte til 238.000 tidlige dødsfall i de 27 EU-landene i 2020, ifølge en rapport publisert av Det europeiske miljøbyrået. Rapporten er referert av NTB og NRK.

Tallet på tidlige dødsfall er en liten økning fra året før. PM2.5 er fine svevestøvpartikler, som blant annet stammer fra biler og kullkraftverk.

Svevestøvet kan nå dypt inn i luftveiene. Partiklene øker risikoen for bronkitt, astma og andre lungesykdommer.

WHO anslår at luftforurensning forårsaker 7 millioner premature dødsfall årlig på verdensbasis, omtrent like mange som røyking og usunt kosthold. (NTB)