Forside » Publikasjoner » Artikler, avhandlinger » Line Joranger: Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt

Line Joranger: Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt

Line Joranger: Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt. Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009.

Vi ønsker åpenhet, informasjon og brukerstyring, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter settes til side. Vi etterstreber en humanistisk behandlingsmodell, men samtidig er det en økende rapportering av tvang i dagens psykiske helsevern.

Les artikkelen på psykologtidsskriftet.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.