Forside » Publikasjoner » Artikler, avhandlinger » Line Joranger: «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?»

Line Joranger: «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?»

Debattartikkel setter kritisk lys på samtalemetodikken som brukes i barnevernet. Metodikker som Motivation interviewing (MI) har til hensikt å fremme aktiv lytting til hva barnet har å si, og å bidra til “empowerment” hos klienten – styrket evne til å «ta makten» i sitt eget liv. Men Barnevernsproffene forteller de barnevernsansatte at de svært raskt oppdager at de blir utsatt for en metodisk samtale, som de oppfatter som direkte demotiverende, i tillegg til at den undergraver tilliten deres til fagpersonen.

Les artikkelen på Fontene forskning eller som pdf

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.