Forside » Aktuelt » Ledig professorat i profesjonsstudier

Ledig professorat i profesjonsstudier

SPS er i dag et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden. Profesjonsstudier er et satsingsområde og SPS har som hovedoppgave å utvikle profesjonsstudier som et flerfaglig forskningsfelt. Senteret har for tiden ca 40 tilsatte, hvorav 11 professorer.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskaplige produksjon. Mer spesielt vil det bli lagt vekt på forskning på kunnskapsteoretiske og/eller normative problemstillinger.

Mer generelt vil det bli lagt vekt på søkerens:

  • forskningsmessige aktivitet og produktivitet de senere årene
  • kjennskap til studier av profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonskvalifisering og/eller av samfunnsinstitusjoner der profesjoner er sentrale
  • erfaring med å veilede ph.d.-stipendiater
  • evne til og erfaring med å utvikle og lede forskningsprosjekter
  • evne til miljø- og nettverksbygging

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til senterleder, professor Lars Inge Terum. (telefon: 2245-2805).

Lenke:
Kjelde: SPS

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.