Forside » Aktuelt » Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning – mål og prioriteringer

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning – mål og prioriteringer

Langtidsplanen for forskning og høyere utdaningRegjeringen legger i den reviderte Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning vekt på tre overordnede mål og fem prioriteringer for den tiårige planperioden. I stortingsmelding 4 for 2018-19, annonseres de tre overordnede målene:

  • Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
  • Møte store samfunnsendringer
  • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

De fem prioriteringene  er

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvenenlig energi
  • Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
  • Muliggjørende og insustrielle teknologier
  • Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden

Les mer om regjeringens langtidsplan, og last ned stortingsmeldingen fra regjeringen.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.