Forside » Aktuelt » – Kvalitet viktigere enn offentlig eller privat landmåling

– Kvalitet viktigere enn offentlig eller privat landmåling

Topograf Munthe Kaas ca 1906. Fra Wikimedia.Regjeringen foreslår autorisasjon av ansvarlige landmålere med kompetansekrav. Det er leder i Tekna Samfunnsutviklerne Arve Leiknes fornøyd med. Han mener autorisasjon er helt nødvendig for å oppnå kvalitet innen matrikkelføring. – Problemet med dagens system er at det er vanskelig å se hvem som er ansvarlig når noe går galt, sier Leiknes til samfunnsutviklerne.no.

De som idag driver med landmåling er ifølge Leiknes lite interessert i kvaliteten på arbeidet som utføres, og dermed i kvaliteten på matrikkelen. Oppmerksomheten deres er dessto mer fokusert på om arbeidet skal utføres av det offentlige eller private. Leknes mener det er et underordnet spørsmål.

– Vi finner en rekke eksempler på at oppmåling fungerer godt i offentlig regi, vi trenger ikke gå lenger enn til vår naboland Sverige der det statlige Lantmäteriet har et totalansvar for både oppmåling og registre, og vi kan gå til vår andre naboland i sør, Danmark, der eiendomsoppmålingen fungerer godt organisert som en privat bransje.

Prising av landmåling bør baseres på modeller som er forståelige for grunneierne som skal ha målt opp. Leiknes peker på at slike prissystem fungerer godt både i Danmark og Sverige.

Les mer på landmålerne.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.