Forside » Publikasjoner » Bøker » Kari Heggholmen: Fra dritdårlig til lærende lederskap

Kari Heggholmen: Fra dritdårlig til lærende lederskap

Lærende lederskap handler om bevisstgjøring. Ledelse er en livslang læringsprosess uten fasitsvar, og for å bli en lærende leder må man lære seg å se seg selv, sine medarbeidere, teamene sine og, ikke minst, hele systemet man jobber innenfor. Ledere har makt, og dermed har deres atferd stor betydning for hvordan andre mennesker får utvikle seg. Gjennom sin måte å oppføre seg på kan de få andre mennesker til å visne eller blomstre. Det betyr at når man har en eller annen form for lederrolle, så må man erkjenne det og være bevisst på sin egen væremåte.

Kari Heggholmen: Fra dritdårlig til lærende lederskap. Fagbokforlaget

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.