Forside » Aktuelt » Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?

Publikasjonen skal gi allmennheten og ansatte i utdanningssektoren et bilde av utdanningens rolle og betydning i det norske samfunnet. Den skal også bidra til en kunnskapsbasert utvikling av sektoren.

En av artiklene av Anders Bakken, bygger på karakterdata for avgangskullene fra grunnskolen i 2005-2007, tilkoblet sosiodemografiske data, skoleressurser og selvrapporteringsdata fra Elevundersøkelsene.

Lenke: //www.ssb.no/emner/04/sa_utdanning/sa111/
Kjelde: SSB

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.