Forside » Aktuelt » – Journalister trenger kurs i internasjonal rapportering

– Journalister trenger kurs i internasjonal rapportering

Ukritisk krigsjournalistikk: – Er det ikke snart på tide at mediene i stedet for å referere det norske politikere sier foretar en selvstendig analyse og stiller det store spørsmålet: Har NATOs rådende militære doktrine vært en effektiv medisin mot overgrep i den såkalte krigen mot terror, eller har den blitt en del av problemet? spør Rune Ottosen og Stig A. Nohrstedt i en artikkel i Dagbladet 27. oktober.

Forfatterne peker på at Stortinget i lukket møte har sluttet Norge til et nytt militært eventyr – kampen mot IS. De mener det er et demokratisk problem at allmennheten ikke får innsyn i hva som skjer, når mediene svikter sin rolle i å sette kritisk lys på norsk krigsdeltakelse.
– Kan medienes manglende offensive holdning til å sette slike spørsmål på dagsorden rett og slett kan være en sikkerhetsrisiko for egen befolkning? spør forfatterne. De hevder verden er blitt et farligere sted på grunn av NATOs stadige offensive flytting av egne geopolitiske posisjoner, og mener Russlands politikk må ses i lys av NATOs tøying av FN-mandatet i Libya.

Ottosens og Nohrsteds konklusjon er at den folkerettslige kompetansen innen journalistikken bør styrkes, og at journalistutdanningene ta sin del av ansvaret.

Les mer i Dagbladet

I den nye boka New Wars, New Media and New War Journalism diskuterer Ottosen og Nohrstedt disse temaene nærmere, og ser spesielt på terrorangrepene mot USA i 2001 og krigene i Irak og i Afghanistan, Kosovo og Libya.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.