Forside » Aktuelt » Hva vil regjeringen med vitenskapelige høgskolene?

Hva vil regjeringen med vitenskapelige høgskolene?

Kari Bø, Norges Idrettshøgskole

Kari Bø

Kunnskapsdepartementet har sendt krav til akkreditering som vitenskapelig høgskole ut på høring. Rektor Kari Bø ved Norges Idrettshøgskole mener at kravene til akkreditering reduseres, mens de faktisk burde skjerpes. Hun stiller i en artikkel på Khrono.no spørsmål om hva regjeringen egentlig vil med de vitenskapelige høgskolene.

I de siste årene har det skjedd store endringer i høgskolesystemet, som for de vitenskapelige høgskolene sin del, peker i forskjellige retninger.

De vitenskapelige høgskolene har blitt kategorisert sammen med universitetene, fordi de historisk har hatt andre krav enn andre høgskoler. Bø skriver at det historisk er to viktige forhold som har skilt de vitenskapelige høgskolene fra andre høgskoler:

Det er to viktige forhold her som historisk sett har forklart skillet mellom høgskole og vitenskapelig høgskole:

  • De vitenskapelige høgskolene skal holde universitetsnivå og ha samme type fullmakter og ansvar innenfor sitt fagområde. Vitenskapelig ansatte har plikt til å benytte 50 prosent av arbeidstiden til forskning (skal bringe frem egen forsking) og 50 prosent til undervisning.
  • De vitenskapelige høgskolene skal ha et fagområde som vanligvis ikke dekkes av de tradisjonelle universitetenesom f.eks. økonomi, musikk, landbruk, veterinærfag, idrett. Disse spesifikke fagområdene undervises, belyses og forskes på gjennom ulike vitenskapelige tilnærminger; samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig og humanistisk.

En rekke høgskoler har gjennom årene hatt denne statusen, blant andre Handelshøgskolen, Landbrukshøgskolen, Veterinærhøgskolen, Musikkhøgskolen og Idrettshøgskolen.

Les hele artikelen på Khrono.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.