– Helsefagarbeidere kan hjelpe sykepleierne på intensiven

Etter nær to år med pandemi er bemanningen sparsom og sykemeldingene mange på intensivavdelingene på sykehusene. Kan andre grupper avlaste sykepleierne?

– Jeg garanterer at en gjennomgang av oppgavene ved landets intensivavdelinger vil vise at ikke bare helsefagarbeidere, men også andre yrkesgrupper kan frigjøre kapasitet for spesialsykepleiere i intensivkapasiteten, sier Iren Luther i Fagforbundet til Fagbladet. Luther er leder for leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Hun fortsetter: – Vi skal ikke tømme andre tjenester, men for å avhjelpe situasjonen her og nå må vi se på det brede bildet. Det er viktig at intensivsykepleierne brukes der de er absolutt nødvendig. De har en viktig spesialkompetanse, men mange oppgaver rundt en alvorlig syk intensivpasient kan gjøres av helsefagarbeidere, helsesekretærer eller ambulansearbeidere.

Lise Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet, ser det ikke på samme måte. – Her og nå, som en quick fix, er det lønn som gjelder. Det er det eneste som kan få noen av de tusenvis av helsepersonell som har slutta i yrket til å komme tilbake, sier hun.

Les mer i Fagbladet