Forside » Aktuelt » Godkjenning av doktorgrad i profesjonspraksis ved HiBo

Godkjenning av doktorgrad i profesjonspraksis ved HiBo

Til grunn for at NOKUT styret nå godkjente søknaden, lå følgende forhold:

  • Programmet er ved termen ”profesjonsstudier” gitt et mer dekkende navn (tidligere kalt ”praktisk kunnskap”)
  • En bedre balanse er oppnådd mellom optimistiske og pessimistiske syn på fagområdet, og inkorporering av dette i kurstilbudet ved orginallitteratur
  • Bedre tematisering av teknologiens betydning på fagområdet
  • Bedre avklaring av forholdet mellom obligatoriske og valgfrie kurstilbud
  • En styrkning av feltet kognisjonsforskning både i undervisningstilbudet og i lærerstaben
  • En styrkning av det faglige samarbeidet ved høgskolen på tvers av avdelingene, for derved å sikre det faglige mangfoldet i synet på profesjonskunnskap

Død lenke.
Kjelde: HiBo

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.