Forside » Aktuelt » Gode karakterer på master gir bedre lønn

Gode karakterer på master gir bedre lønn

Bilde av Erling BarthKarakteren fra master eller hovedfag påvirker ikke bare lønnsnivået i den første jobben du får etter endt utdanning. For noen utdanningsgrupper er det faktisk slik at disse lønnsforskjellene øker med tida. Erling Barth, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), har ledet ei forskergruppe som har undersøkt lønnsutviklingen og sammenlignet denne for forskjellige karakter-nivåer fra samme utdanning og samme studentkull. Dette er gjort for studentkull i perioden 1970–2008 blant jurister, sivilingeniører, samfunnsøkonomer og siviløkonomer.

Forskjellene er størst blant siviløkonomene. Undersøkelsen avdekket også andre forskjeller, som at de med de 5 prosent høyeste karakterene hadde 14 prosent større sjanse for å ta en doktorgrad, 13 prosent større sjanse for å bli forskere, 2 prosent mindre sjanse for å bli ledere, 22 prosent mindre sjanse for å jobbe i finansnæringen, 6 prosent større sannsynlighet for å jobbe i Oslo, litt over 4 prosent større sannsynlighet for å jobbe i offentlig sektor.

De som tar doktorgrad bidrar ikke til å øke lønnsforskjellen, da disse i snitt tjener 10% mindre enn de som ikke tar denne graden.

Les mer på forskning.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.