Forside » Aktuelt » Gjør bibliotekarer bedre rustet til endring

Gjør bibliotekarer bedre rustet til endring

Biblioteket i Alexandria Egypt

Biblioteket i Alexandria Egypt

Biblioteket er ikke bare et sted hvor man kan låne bøker. Publikums forventninger til hvilke tjenester et bibliotek kan yte, endrer seg.

Bibliotekets rolle er i ferd med å endre seg. Derfor går 25 bibliotekarer i Hordaland på kurs for å lære seg endrings-, innovasjons- og kunnskapsledelse ved Høgskolen i Bergen.

Bibliotekssektoren opplever behov for endringer i et samfunn som er i rask utvikling. Kunnskapssamfunnet stiller andre krav til spesialisering, og påvirker også publikums forventninger til hvilke tjenester et bibliotek kan yte.

I dag er bibliotekets rolle i ferd med å endre seg fra å være et sted man kunne trekke seg tilbake, til å bli en møteplass og en arena for læring. Dermed må også bibliotekaren endre sin rolle, og bli en mer aktiv produsent av innhold og aktiviteter.

I en artikkel i det skandinaviske bibliotekstidsskriftet Scandinavian Library Quartely forteller spesialrådgiver ved Hordaland fylkesbibliotek, Elin Golten, om kurset som 25 bibliotekarer fra Hordaland deltar på.

«Jeg tror dette vil føre til fremtidsrettede biblioteksansatte som vil være bedre rustet til å møte endringene i sektoren», uttaler en av studentene i artikkelen.

På kurset blir deltakerne introdusert for teorier innen blant annet ledelse, innovasjon, organisasjonsutvikling og organisering av prosjekter. Kurset gi 15 studiepoeng og er på bachelornivå. Det er utviklet av Morten Morå, Kari Heggholmen, Eli Rem og Tom Skauge ved Institutt for økonomisk-administrative fag ved Høgskolen i Bergen.

Les mer på hib.no (nettsiden fjernet)

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.