Forside » Aktuelt » Ga høgskole-fusjonene noen gevinst? Kunnskapsdepartementet vil sjekke

Ga høgskole-fusjonene noen gevinst? Kunnskapsdepartementet vil sjekke

Høgskolen i Innlandet, Lillehammer -CC0Åtte universiteter og høgskoler som i dag er resultat av fusjoner de siste åra, har fått beskjed fra departementet om å tallfeste resultatene de har oppnådd gjennom fusjonene. Det skal gjøres ved å sette opp måltall for ønskede resultater i 2025, satt opp mot tall fra 2013 – to år før fusjonene startet. Rektorer ved institusjonene er ikke overbevist om nyttig informasjon tallene vil fortelle.

Kunnskapsdepartementet har satt opp fem mål med 10 indikatorer som institusjonene skal sette måltall for. Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet er positiv til at fusjonene følges opp, men kunne ønsket indikatorer som ville gitt et mer fullstendige bilde. Overfor Khrono.no nevner hun spesielt antall kompetente søkere til stillinger, søkertall ved forskjellige studier samt antall forskningsprosjekter som har skaffet seg internasjonale partnere.

Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet stiller et stort spørsmål ved om det er hensiktsmessig at alle høgskolene skal ha verdensledende fagmiljøer. Hun mener et slikt mål er lite relevant i forhold til profesjonsutdanningene.

Les mer på Khrono

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.