Forside » Aktuelt » Frafall i videregående skole som samfunnsproblem

Frafall i videregående skole som samfunnsproblem

Tidligere leder i Velle Utvikling AS, Jan Tønnessen, som driver et omfattende attførings- og opplæringsprogram , vil holde en gjesteforelesning om dette. Videregående skoler i fylket og representanter fra NAV og NHO er invitert til å kommentere forelesningen, samt dele sine erfaringer m.h.t. hva som kan gjøres for å unngå frafall og hjelpe de som faller fra til ikke å ende i negative sirkler av passivitet og avmakt. Innspillene vi får på dette møtet vil bli brukt til å videreutvikle et større forskningsprosjekt på disse problemstillingene.

Foreløping program
10.00 Åpning v/ førsteam. Tom Skauge, Forpro/HiB.

10.05 Gjesteforelesning ved Jan Tønnessen (tidligere leder av Velle Utvikling AS)
NAV – noe å tilby ”drop out” elever?

10.35 Kommentarinnlegg (10 min hver):
•    Amanuensis Tobba Therkildsen Sudmann: Drop out – et selvhjelpsperspektiv
•    Aud Søylen, rektor, Osterøy Videregående skole: Praksisveien som forebygging av frafall
•    Oddvar Eikemo, avdelingsleder, Årstad Videregående skole: Vår erfaring med frafallsproblematikken
•    Harald Simonsen, NAV Hordaland: NAVs virkemidler

11.20 Spørsmål og diskusjon
Vi ønsker ansatte ved HiB, ledelsen ved videregående skoler, representanter fra Hordaland Fylkeskommune, NAV, NHO, LO, og andre interesserte velkommen til møtet. Se FORPROs hjemmesider for oppdatert informasjon (www.profesjon.no).

Sted: HiB, Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, rom 223

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.