Forside » Aktuelt » Forsvarets KNM Helge Ingstad-rapport: 53 av 88 sikkerhetsbarrierer brutt

Forsvarets KNM Helge Ingstad-rapport: 53 av 88 sikkerhetsbarrierer brutt

KNM Helge Ingstad, ved Hanøytangen, FotoFoto: Øyvind W. Olsen, Lisens: CC by-sa 4-0Av 88 sikkerhetsbarrierer som ble undersøkt, sviktet hele 53 da KNM Helge Ingstad kolliderte med Sola TS i Hjeltefjorden i november 2018. Forsvarets rapport om hendelsen kommer likevel fram til at “sikkerhetsstyring og sikker drift for Marinens fartøyer på mange områder er vel ivaretatt.”

Årsaksforholdet framstilles slik:

“Det finnes ingen enkeltstående årsak til at flere tekniske, menneskelige og organisatoriske barrierer sviktet eller ikke virket som de skulle om bord KNM Helge Ingstad den 8. november 2018. Snarere er det et komplekst nettverk av direkte og bakenforliggende årsaker med uheldige sammentreff i tid og rom som medvirket til hendelsen.”

Rapporten omtaler videre kulturelle risikofaktorer som viser seg i en “noe lavere anerkjennelse av helhetlig sikkerhetskompetanse og systematisk sikkerhetsarbeid som viktig og verdifullt”, og at Sjøforsvaret følgelig “har en utfordring med å identifisere og beskrive mulige målkonflikter mellom krav til sikkerhetsstyring og krav til operative leveranser“.

Les hele rapporten hos forsvaret

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.