Forside » Aktuelt » Etablering av et nordisk nettverk for profesjonsforskning

Etablering av et nordisk nettverk for profesjonsforskning

Det er nedsatt en nordisk redaksjon for tidsskriftet med Jens-Christian Smeby som redaktør. Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus har påtatt seg det økonomiske ansvaret og vil stå som utgiver i den første fasen.

I tilknytning til tidsskriftet vil det etableres et nordisk editorial board med rundt 5 representanter fra hver av de nordisk landene. Det vil bli tatt hensyn til balanse i forhold til kjønn, fagfelt og geografi ved sammensetningen. Oppgaven for medlemmene vil være å bidra til å få inn artikler og skaffe folk til fagfellevurdering.

Frist for å sende inn artikler til første nummer som utkommer til høsten er 15 mai.

Les mer om Växjö konferansen her. 

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.