Forside » Aktuelt » Dag Seierstad: – Arbeidslivet er i fare

Dag Seierstad: – Arbeidslivet er i fare

© freeimages.com/ Julie Elliott-Abshire Julie Elliott-AbshireArbeidsinnvandringen bryter ned verdifulle grunntrekk ved det norske arbeidslivet, skriver Dag Seierstad i en artikkel i Klassekampen 14. november. Han peker samtidig på at arbeidsinnvandringen det siste tiåret har bidratt til den norske velstandsutviklingen. Men nå har situasjonen nådd et problematisk nivå der den norske arbeidslivsmodellen står i fare. Seierstad siterer en malermester: “Jeg legger ned. Orker ikke slåss i dette markedet”.

Han siterer videre lederen for Tømrer og Byggfagforeningen i Oslo, Ken Gordon Solfjeld, som for ett år siden skrev: «Dagens virkelighet er at entreprenørene har færre egne ansatte og satser heller på å sette ut jobbene til underentreprenører eller innleie. Dette betyr at de fleste byggeoppdrag utføres av bedrifter uten tariffavtale, få organiserte, mye ufaglærte med lavere lønn, lavere produktivitet og ingen fagopplæring».

Og et sitat fra Kripos og flere kontrolletaters rapport fra i år gjør bildet enda mer truende: “Det er politiets inntrykk at det utførende leddet i malerbransjen i Oslo i økende grad domineres av albanske malerfirmaer. … Et særtrekk ved dette miljøet er også forbindelser til narkotika- og vinningskriminalitet og andre alvorlige straffbare forhold.”

Søkningen til bygningsfagene på videregående skole er i sterk nedgang. Seierstad kommenterer også den aktuelle flyktningestrømmen: “Den akutte strømmen av flyktninger vil dramatisere situasjonen i arbeidslivet vårt ytterligere. For at de skal integreres på en god måte i det norske samfunnet, er det viktig at de kommer i jobb raskest mulig. Men samtidig må de innpasses i arbeidslivet slik at de ikke forsterker den nedbrytinga av lønns- og arbeidslivsstandarder som den ordinære arbeidsinnvandringen alt har bidratt til. Skal norsk arbeidsliv tåle enda større påkjenninger, vil det i tillegg kreve langt sterkere og mer treffsikre tiltak mot alle former for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.”

Hele artikkelen er gjengitt på profesjonsetikk.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.