Forside » Britt Unni Wilhelmsen

Britt Unni Wilhelmsen

Britt Unni Wilhelmsen

Stilling: Professor dr.philos
Utdanning/ tittel: Hovedfag i ernæring, helse- og miljøfag, doktorgrad fra UiB
Kontor: D 414
Adresse: HiB, avdeling for Lærerutdanning. Landåssvingen 15, 5096 Bergen
Telefon: 55 58 57 99
Epost: britt.wilhelmsen@hib.no
Forskningsinteresser:
  • Pedagogisk utviklingsarbeid/helsefremmende utviklingsarbeid
  • Læring i praksisfeltet inklusive evaluering av resultater
  • Læring i høyere utdanning inklusive evaluering av resultater
Pågående prosjekter:
  • Evaluering av ”Fra handling til læring” i Bergen kommune.
  • Programfag til valg – nytt fag på ungdomstrinnet. Utvikling og evaluering i samarbeid mellom Bergen kommune (ungdomsskoler) og HiB.
  • Redaktør for didaktikkbok i mat og helse. Samarbeid med Fagbokforlaget. Bidragsytere fra universiteter og høgskole.
Tidligere prosjekter:
  • Elevene i forskerrollen. Bruk av samfunnsvitenskapelig laboratorium. ITU-prosjekt i samarbeid mellom HiB, UiB og NSD.
  • Mat i barnehagen. Studenter i FoU-prosjekt i praksisfeltet. Samarbeid mellom HiB og Fjell kommune.
  • Utvikling og evaluering av rusforebyggende tiltak blant 13-14-åringer. UiB, HiB og Bergen kommune.
Utvalgte publikasjoner:

Wilhelmsen, B.U.(2007) Læring i høyere utdanning: Hva hemmer eller fremmer læring og kompetanseutvikling? I Wilhelmsen, B.U. & Hole, G.O. (red.) Læring for profesjonskompetanse (s.19-36). Forskningsrapport nr. 2. Bergen: Høgskolen i Bergen.

Wilhelmsen, B.U. (2007) Praksisrettet, studentvirksom læring med temaet mat i barnehagen. I Wilhelmsen, B.U. (red.) Mat i barnehagen. Barnehagen som arena for folkehelsearbeid (s.12-30). Fagrapport nr.7. Bergen: Høgskolen i Bergen.

Enger, K., Wilhelmsen, B.U. (red.) Elevene i forskerrollen. Erfaringer med bruk av det samfunnsvitenskapelige laboratoriet. Forskningsrapport 15, 2003. Oslo: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo.

Schancke, V., Wilhelmsen, B.U., Mikkelsen, S. (2003) Interaktiv nettjeneste for forebyggende og helsefremmende arbeid i Norge. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 5-6, s.328-336. Oslo: Universitetsforlaget.

Wilhelmsen, B.U.(1997) Development and evaluation of two educational programmes designed to prevent alcohol use among adolescents. Doctoral Thesis. Bergen: University of Bergen.

Klepp, K-I., Wilhelmsen, B.U., Wold, B. (1995) Planlegging og gjennomføring av det helsefremmende arbeidet – HEMIL-modellen. I Klepp, K-I., Thuen, F., Wilhelmsen, B.U. (red.) Ungdom for helse. Fra teori til praksis i helsefremmende arbeid med ungdom, s.47-70. Oslo: Kommuneforlaget.

Sist oppdatert: