Bergen må få sivilingeniørutdanning

Høgskolen vil ha sivilingeniørutdanning til Bergen og Vestlandet, skriver Ole-Gunnar Søgnen i en kronikk i BT. Han inviterer universitetet, næringslivet og politiske myndigheter til å delta i et spleiselag.

Lenke: (nettsiden er fjernet)
Kjelde: HiB