Forside » Arrangement » NORDPRO-konferansen 2020: ‘Profesjoner i bevegelse i Norden’

NORDPRO-konferansen 2020: ‘Profesjoner i bevegelse i Norden’

Universitetet i Agder, foto: Morten O. Haugen via Wikipedia, lisens CC by-sa 3.0Tema for årets NORDPRO-konferanse blir Profesjoner i bevegelse i Norden.

Konferansen tar sikte på å undersøke og sammenligne utviklingen og endrede trender innen profesjonsfeltet i Norden. Forholdet mellom profesjonsutøvere, myndigheter og innbyggere endres uten at vi helt vet hva det vil si for innbyggere og de profesjonelle. Konferansen fokuserer derfor på hvordan profesjonenes ansvar og handlingsrom påvirkes i møte med politiske reformer og initiativ.

Ikke minst er vi interessert i forskning som viser hvilke konsekvenser politiske, organisatoriske og tekniske endringer har for profesjonenes arbeid, for profesjonenes faglige samhold og for profesjonsutøvernes ansvar og autonomi i nye organisasjonsformer.

Vi håper at mange vil komme til Kristiansand og Universitetet i Agder

Arrangør: Universitetet i Agder, Nordisk Nettverk for profesjonsforskning

Dato: 19. og 20. november 2020.

Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge.

Last ned invitasjon (pdf)

Konferanse

Startdato: 19. 11 2020
Sluttdato: 20. 11 2020
Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.