Forside » Arrangement » Lansering av Energiomstilling VEST

Lansering av Energiomstilling VEST

De neste par tiårene må det skje en stor omveltning av energiforsyningen i hele verden – fra fossil til fornybar.

I Bergen er det fire store kunnskapsinstitusjoner som har gått sammen for å arbeide med energiomstilling i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST. Samlet dekker UiB, NHH, HVL og NORCE hele spekteret av den kompetansen som trengs for å behandle energiomstilling i sin fulle bredde. Ved å samarbeide på tvers av institusjoner og fagfelt ønsker vi å være en bidragsyter til en rask og god overgang til et globalt, bærekraftig energisystem.

Dette vil vi oppnå gjennom utdanning av kandidater, forskning og prosjektsamarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning.

Det blir lanseringskonferanse for Energiomstilling VEST torsdag 21/11 kl 8:30-11:45 i Universitetsaulaen i Bergen.

Konferanse

Startdato: 21. 11 2019
Sluttdato: 21. 11 2019
Sted: Bergen, Universitetsaulaen

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.