Forside » Arrangement » Forskerkurs i profesjonsteori og kvalitative metoder

Forskerkurs i profesjonsteori og kvalitative metoder

Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet – storbyuniversitetet tilbyr forskerkurs i profesjonsteori (10 STP) og Kvalitative metoder (10 STP) i høst:

Forskerkurs «Profesjonsteori» (10 STP)
Kurset går på Pilestredet disse dagene:

  • 10.09. og 11.09. tor.-fre.
  • 08.10. og 09.10. tor.-fre.
  • 05.11. og 06.11. tor.-fre

Kursansvarlig: Professor Anders Molander
Søknadsfrist: 09.08.2020 søndag

Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd.

Les mer på OsloMet/SPS…

Forskerkurs «Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon» (10 STP)
Kurset går på Pilestredet 5 dager i uke 47, 16.11-20.11.2020
Kursansvarlig: Professor Anne Leseth
Søknadsfrist: 06.10.2020 tirsdag

Kvalitative forskningsmetoder er viktige i studiet av profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse. Mange ph.d.-prosjekter er basert på kvalitative forskningsmetoder, der man benytter alt fra intervju til feltarbeid og dokumentanalyse, og ofte også en kombinasjon av disse.

 Les mer på Oslomet/SPS

Kurs

Startdato: 10. 09 2020
Sluttdato: 06. 11 2020
Sted: OsloMet, Pilestredet 5

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.