Forside » Arrangement » Arbeidsseminar om etikk i utdanningen for økonomi og administrasjon

Arbeidsseminar om etikk i utdanningen for økonomi og administrasjon

Invitasjon til seminar med paper om  Etikk i økonomiutdanningen:

Visjon, innhold og pedagogisk praksis
Tid: tirsdag 4. februar 2020 (Dagen før Bærekraftskonferansen i Bergen 5-7. februar 2020 som UiB arrangerer).
Sted: Høgskulen på Vestlandet, Møllendalsveien

Vi ønsker å invitere alle forelesere, forskere og andre som er interessert i hvordan etikk, samfunnsansvar og bærekraft undervises for økonomistudenter til workshop og bidrag til en antologi.

Aktuelle tema:

  • Overordnet spørsmål: Hva er tilstanden til etikkfaget i den økonomisk-administrative utdanningen i Norge?
  • Visjon: Hva slags visjon for faget etikk, samfunnsansvar og bærekraft finnes ved landets høyskoler, universiteter og handelshøyskoler?
  • Pedagogisk opplegg: Hvordan undervises etikkfaget?
  • Læring og erfaringsutveksling: Hva kan vi lære av hverandre for å styrke det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget?

Frister

  • Frist for å sende inn abstrakt (1-2 sider, word-format) er 15. november 2019. Sendes på epost til john.a.hunnes (a) uia.no.
  • Frist for endelig bidrag dersom deltakelse i antologien: 1. juni 2020.
  • Fagfellevurdering og revidering tidlig høst 2020. Planen er å få utgitt antologien ibegynnelsen av 2021 som en open-access publikasjon. Det forventes at deltakerne bidrar med midler siden de fleste institusjonene har ordninger for dette.
Seminar

Startdato: 04. 02 2020
Sluttdato: 04. 02 2020
Sted: Bergen - Høgskulen på Vestlandet, Møllendalsveien

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.