Forside » Arrangement » Day Zero: Ansvarlige profesjoner – Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Day Zero: Ansvarlige profesjoner – Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

SDG Wheel_Transparent ikon
Programmet er klart! Profesjonsetisk Nettverk arrangerer workshop som en del av SDG-konferansens Day Zero i Bergen 5.2.2020 med tema
Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Workshopen foregår i Maos Lille Røde i Det akademiske kvarter, Olav Kyrres gate 49, kl 15-16.30, og er den del av Day Zero – dagen før den store SDG-konferansen som arrangeres av Universitetet i Bergen.

Se program nedenfor

Nesten hvert eneste år fra 2001har Nettverk for profesjonsetikk organisert workshops på forskjellige temaer knyttet til profesjonsetikk og etikk innen teori og praksis i profesjoner.

Til workshopen i 2020 inviterer vi akademikere, lærere og praktikere innen forskjellige profesjoner til å diskutere hvordan bærekraftsmålene utfordrer profesjonell kunnskap. Vi inviterer talere fra forskjellige profesjoner til å reflektere over SDG’ene som vår nye kilde til etisk normativ orden. Arrangementet er åpent for alle, og vil foregå på norsk.

Seminaret er annonsert på engelsk, men vi bruker norsk språk i innledningene.
Kl 16.30-17.30 arrangerer vi årsmøte for Profesjonsetisk nettverk.
Tema for vår WS:

Ansvarlige profesjoner:
Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjoners kunnskapsgrunnlag?

Tittel (tentativt) Profesjon Navn
Hvor ansvarlige kan ansvarlige profesjoner bli? Flere Tom Skauge

Leder for Profesjonsetisk nettverk i Norge. Leder for UHR-ØA Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Den ansvarlige byggingeniøren Bygg- ingeniør Arve Leiknes,

Leder institutt for byggfag, HVL

FNs bærekraftsmål i lærerutdanningene – erfarte muligheter og utfordringer ved HVL Lærer Kjellrun Hiis Hauge

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Leder for det strategiske forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald

Økonomer – en profesjon under grønt press Økonom John Arngrim Hunnes

Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Barnehagelærerens offentlige pedagogiske oppdrag og bærekraftsmål nr. 4 – paradokser, utfordringer og nye praksiser Barnehage-

lærer

Elin Eriksen Ødegaard

Professor. Forskningsprogrammet  BARNkunne

Senter for barnehageforskning. FLKI, HVL

Utfordringar når journalisten dekker bærekraftsmål 10
‘Mindre ulikhet’.
Journalist Audgunn Oltedal
Forfatter av boka Journalistikk, verdier og menneskerettigheter (med Magne Lindholm)
Vi har plass til flere innledere om du har forslag

https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020#professional-responsibility-how-do-the-sdgs-challenge-professional-knowledge-

Programmet for Day Zero blir fortløpende oppdatert i UiB-kalenderen: https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020

Dersom du ønsker å delta på hovedkonferansen til UiB 6. og 7. februar konferansen er det klokt å melde seg på tidlig. I fjor ble den raskt full. Registrering her

Presentasjon av vår WS under Day Zero

Norwegian Network for Ethics in Professions has organized workshops almost every year from 2001 on different issues connected to questions concerning professional ethics and ethics in professional knowledge and practices.

Our 2020 conference invites academics, teachers and practitioners in different professions to reflect on how SDGs challenges professional knowledge. We invite speakers from different professions to reflect on SDG as our new global source of ethical normative order. More information on our website: www.profesjonsetikk.no.

Contact person: Tom Skauge, Norwegian Network for Ethics in Professions – Secretariat at HVL.

This event is relevant for:

 • SDG 1: No Poverty
 • SDG 3: Good Health and Well-being
 • SDG 4: Quality Education- SDG 5: Gender Equality
 • SDG 7: Affordable and Clean Energy
 • SDG 8: Decent Work and Economic Growth
 • SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure
 • SDG 10: Reduced Inequalities
 • SDG 11: Sustainable Cities and Communities
 • SDG 12: Responsible Production and Consumption
 • SDG 13: Climate Action
 • SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions
 • SDG 17: Partnerships for the Goals
Mvh
Tom Skauge
Leder

Registrer deg i nettverket (det er gratis!)

Les mer om Day Zero på uib.no

Workshop

Startdato: 05. 02 2020
Sluttdato: 05. 02 2020
Sted: Universitetet i Bergen

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.