Juleønske: – La oss slippe å være prøvekanin for kontor i trillekoffert

Bilde av Tom Skauge

Tap av faste arbedsplasser skaper uro: Kunnskapsdepartementet la tungt press på høgskolene for å fusjonere. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er nå midt i en krevende prosess med å iverksette sentraliseringsvedtak for institutter og fakulteter. Tom Skauge, som er styremedlem på høgskolen, skriver på Khrono om presset departementet nå legger på institusjonen om at nybygget på Campus Kronstad hovedsakelig skal inneholde åpne kontorlandskap og såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Les mer...

– Ubevisste institusjoner lar datasystemer bestemme

Foto: collegedegrees360, Flickr licencecc-by-2-0. Bilde

For 10 år siden la amerikanske private universiteter all faglig informasjon åpent ut på nettet, tilgjengelig for både studenter og allmennheten. Nå kommer offentlige norske universiteter diltende etter, hevder professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Mode, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Grunnen til at denne informasjonen har vært skjult bak passord, er ifølge Olsen ikke noen bevisst politikk. Det har bare blitt sånn, fordi datasystemene var bygd slik.

Les mer...

Amerikansk vedtak: slutten på åpent internett?

Federal Communications Commission (FCC) vedtok fredag å skrote reguleringen som hindrer internettilbydere (ISPer) å kreve mer betalt av nettsteder som konkurrerer på innholdstyper ISPene selv tilbyr. Reguleringene ble innført under president Obama så seint som i 2015 for å forsvare den såkalte nettnøytraliteten. Mange forsvarere av reguleringene hevder at vedtaket kan bety slutten for det åpne internettet. Les mer...

Nattarbeid gir 26 prosent høyere dødelighet

Nattlig sykehuskorridor. Lisens CC0. Bilde.

En dansk undersøkelse viser at sykepleiere som arbeider natt løper markert høyere risiko for å utvikle forskjellige typer hjerneskader og -sykdommer, eller andre typer helsesvikt. Dødeligheten øker med hele 26 prosent ved nattarbeid. Både norske og danske sykepleiere argumenterer for at eldre utøvere i faget bør fritas for nattarbeid. Les mer...

Ny politireform utsatt

Foto: Tore Sætre (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons. Bilde.

Ei uke etter at høringsfristen gikk ut for nok en politireform, konkluderer Justisdepartementet med at reformen blir utsatt inntil videre. Forslaget fra et utvalg nedsatt av regjeringen var å legge ned Utrykningspolitiet (UP), Politiets Utlendingsenhet (PU), samt å slå sammen Økokrim og Kripos. Ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet ble foreslått overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt.

Les mer...

Barnehageforskning får to nye sentre

Master i barnehagekunnskap, bilde

Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får finansiering til hvert sitt senter for hageforskning. Til sammen 50 millioner kroner får de to institusjonene til forskning over fem år. Kunnskapsdepartementet har satt opp en målsetting om å mer og bredere metodisk forskning på barnehager. Det skal også skapes toneangivende tverrfaglige miljøer for forskning på området. 

Les mer...