Kan Norge få ein ny landmålarprofesjon?

By Random Guy of the Century (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Stortinget har nå til behandling eit framlegg som kan vere kimen til ein ny landmålerprofesjon.

Stortinget skriv at proposisjonen inneheld forslag om å endre organiseringa av eigedomsoppmåling frå å vere ei lovpålagd oppgåve for kommunane til å bli ei profesjonsregulert teneste med fri prisdanning.

Les mer...

Automatisering gjev fleire jobbar på Osterøy

By Peter Potrowl (Own work) [GFDL (//www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (//creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons. Bilde.

På Osterøy utanfor Bergen opplever fleire små verksemder eit robotiseringseventyr, der automatisering av små og mellomstore seriar gjer verksemdene konkurransedyktige på marknaden. Maskinoperatør Ronny Eide ved Mjøs Metallvarefabrikk tykkjer arbeidsoppgåvene blir stadig meir interessante når jobben hans blir å programmere roboten og kontrollere resultatet, i staden for at han produserer sjølv.

Les mer...

Kreative fattige nepalesere møter uhjelpsindustrien

Reidun Helen Faye, HVL. Bilde

Fattige nepalesere i et slumområde i Kathmandu er ikke passive mottakere av uhjelp, slik uhjelpere gjerne forventer. I møtet med uhjelpsindustrien viser slumboerne seg som kreative forhandlere. I et langtidsperspektiv kan de få til utvikling på andre måter enn noen hadde forutsett i selve hjelpeprosjektet. Dette kommer fram i doktoravhandlingen som Reidun Helen Faye har skrevet ved Universitetet i Bergen under tittelen Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal.

Les mer...