– Åpne kontorlandskap er risikosport

By VeronicaTherese (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (//www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons. Bilde

 – Åpne kontorlandskap er risikosportArbeidsplassrådgiver Marlene Dahle er ekspert på kontorløsninger. Hun mener vi må bort fra diskusjonen om cellekontor eller kontorlandskap. – Mellom disse finnes det mange andre alternativer, sier Dahle, som arbeider ved Mellomrom Arkitekturpsykologi. Åpne kontorlandskap regner Dahle som risikosport. Flere studier viser at slike kontorer scorer lavt på trivsel og produktivitet, men høyt på sykefravær.

Les mer...

Akademisk tilsette uroa over nybygg utan personlege kontor

Kristin Hinna, hovudtillitsvald i Forskarforbundet HVL. Bilde.

Nybygget Høgskulen på Vestlandet planlegg på Kronstad ser ikkje ut til å få eit einaste cellekontor, altså personleg kontor. Hovudtillitsvald i Forskarforbundet Kristin Hinna (biletet) er uroleg over planane: – Den forskinga som finst i forhold til ope landskap er eintydig på at det fører til mistrivnad, meir stress, større sjukefråvær, mindre produktivitet, og det blir gjort fleire feil, seier Hinna til På Høyden.

Les mer...

Historisk dom mot polititopp

Lagmannsretten dømte den høyt profilerte politimannen Eirik Jensen skyldig på alle punkter. Retten fester overhodet ingen lit til forklaringene hans, og eks-politimannen endte dermed med lovens strengeste straff. Forsvareren annonserer at Jensen er uenig i dommen og sikkert kommer til å anke.

Les mer...

Skolestart for seksåringer: ingen læringseffekt

freeimages.com / Elias Minasi

– Konklusjonen ut fra det vi vet etter 20 år, er at Reform 97 ikke har hatt noen konsekvenser for barns læring i det hele tatt, sier professor i pedagogikk Peder Haug. Derimot mener han reformen har hatt klar negativ effekt spesielt for gutter, og er noe av forklaringen på økningen i antall skoletapere og frafall, spesielt for gutter.

Les mer...

Strid om opne landskap på Universitetet i Bergen

Stein Rokkans Hus, UiB. By HMPinnsvinet (Own work) [CC BY-SA 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (//www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen vil samle heile administrasjonen i Stein Rokkans hus i Nygårdsgaten. Men det er nye tider, offentlige utgifter skal ned. Eksterne konsulentar meiner at det er er mogleg å få plass til dobbelt så mange tilsette i dette huset, i høve til dei 240 som arbeider der i dag. Bernstrøm vil nøye seg med å rydde plass til 450 personar.

Les mer...

Conference ‘Norwegian Universities and the SDGs’: Call for workshops proposals

SDG Wheel_Transparent ikon

The organising committee for the upcoming conference 'Norwegian Universities and the SDGs' in Bergen 8–9th February has published a call for workshop proposals. They write in their invitation:

"The conference committee invites the whole academic sector of Norway to propose workshops. This can be done by individual researcher, by different units, or by a university or university college wishing to profile its priorities.

Les mer...

Åpne kontorlandskap utgjør helserisiko

Office-landscape-plan. By Newell Post at English Wikipedia. Public Domain

Er åpne kontorlandskap bra for helsen til de som jobber der? Bjørn Arne Øvrebø, som er ansatt som rådgiver ved NAV arbeidslivssenter i Hordaland, stilte seg det samme spørsmålet. I en artikkel i Ramazzini 2/2017 oppsummerer han en gjennomgang av tilgjengelig forskning og annen litteratur om åpne kontorlandskap. Han finner at disse utgjør en helserisiko, spesielt i de tilfellene der denne løsningen bare er valgt for å spare husleie og areal.

Les mer...