Mange nyutdannete lærere jobber ikke i skolen

En av fire nyutdannete lærere jobber ikke i skolen. Blant PPU- og faglærere jobber henholdsvis 68,6 og 51,7 prosent i skolen ett år etter endt utdanning. Blant de øvrige jobber mellom 86 og 90 prosent i skolen ett år etter. Les mer...