Ny leder for sykepleierutdanningen ved HiOA svarer på studentkritikken

Unni Hembre, profilbilde LinkedIn

Den største sykepleierudanningen i landet har fått ny sjef – Unni Hembre (56). Til den omfattende kritikken mot utdanningen spesielt fra studenter, svarer hun at hun vil sørge for bedre sammenheng mellom teori og praksis. Ett av de kritiske punktene som går igjen fra studentene er at undervisningen er for akademisk rettet, med stort fokus på oppgaveskriving og lite på de praktiske utfordringene som venter i yrkeshverdagen. Les mer...

Ny bok: Fokus på fremtidens foretaksløsninger

Fokus på fremtidens foretaksløsninger, bokomslag

En ny bok presenterer forskningsfunn fra de fem første årene med FOCUS-programmet ved Norges Handelshøyskole. Boken setter fokus på områder norske foretak må ta et aktivt standpunkt til i omskiftelige tider. Næringslivets endringstakt og behov for nye foretaksløsninger har basis i økende grad av internasjonalisering, intensivert konkurranse fra land med lavt kostnadsnivå og krav om endringskapasitet. Dette skaper behov for fleksible løsninger. Les mer...