Arbeidere på nullprosentkontrakter vant i tingretten

Mads Wiik Kleven, leder Unionen fagforening

I Bergen Tingrett fikk seks polske arbeidere fullt medhold i saken de anla mot arbeidsgiveren, bemanningsbyrået Clockwork Bemanning. Det er første gang det har blitt felt en dom om de omstridte såkalte 'nullprosentkrontraktene' der man formelt sett er fast ansatt, men bare får lønn når arbeidsgiveren har oppdrag til en. Tingretten konkluderte enstemmig med at kontraktene er en omgåelse av reglene for midlertidige ansettelser.

Les mer...

Margareth Olin: Vi har teke ‘kongeåret’ frå barnehagebarna

Photo: woodleywonderworks, cc2.0https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Margareth Ohlin lanserer i desse dagar den nye filmen sin "Barndom", der ho følgjer barna i Aurora barnehage på Nesodden gjennom eit år. Ho ønskjer å løfte fram barna sine stemmer i denne filmen. I år er det 20 år sidan 6-års reforma, som gjorde seksåringane til skuleelevar. Den gongen blei det lova at seksåringane framleis skulle få leike, sjølv om dei no skulle gå i skulen.

Les mer...

Tidsskrift med temanummer om læringsutbytte i høyere utdanning

Tidsskriftet European Journal of Education har kommet med et temanummer om læringsutbytte i høyere utdanning. Artiklene er basert på resultater fra et forskningsprosjekt Senter for profesjonsstudier har hatt i samarbeid med NIFU og Universitetet i Bergen. Tidsskriftutgaven utforsker innføringen av læringsutbyttebeskrivelser, hvordan de blir innført, hvordan de brukes, hvordan de ser ut og hvilke konsekvenser de får i høyere utdanning. Les mer...

Leger mot Høyres forslag om utvidet ansvar for jordmødre

[CC BY 4.0 (//creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons, Wellcome Images.

PROFESJONSKAMP: Landsmøtet i Høyre vedtok i helga å at kommunene bør utvide jordmødrenes "ansvar for å sikre kvinner en god helse". Vedtaket sier videre "Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking bidra til dette. Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis." Nå advarer fastleger mot at dette vil undergrave fastlegeordningen. Les mer...

Sykepleierne skal bli forskere – men lærer de å pleie pasienter?

Høgskolen i Oslo, Pilestredet. Lisens: fritt tilgjengelig

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir utsatt for hard kritikk fra studentene. På et fagseminar ved Høgskolen møtte ledelsen ved fakultetet og skolen studentene, og ordbruken fra noen av studentene var tøff: — Det må være flere enn meg som er opptatt av de praktiske ferdighetene man trenger som sykepleier. Planen her er mer forskning, men samme hva som står i planen må vi kunne behandle pasienter. Du virker helt uaffisert av debatten om sykepleieutdanningen og praktiske ferdigheter, sa andreårsstudent Cathrine Krøger til rektor Curt Rice.

Les mer...