UIO ber studentene vektlegge FN sine bærekraftsmål

Ole Petter Ottersen, rektor UiO. Foto: Vidariv. CC3.0

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, appellerer til studentene om å legge vekt på FNs bærekraftmål. I en tale til Kontaktkonferansen spurte Ottersen om hvem som skal ha ansvaret for implementeringen av FNs bærekraftmål. Disse 17 målene stiller etter Ottersens mening høye krav til de globale styringssystemene om å bryte med gammel sektortenking ved å se de sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjoner av bærekraft i sammenheng. Spesielt legger han vekt på at det er avgjørende at helse- og miljøspørsmål ikke underordnes økonomiske mål.

Les mer...

Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Torstein Nesheim. foto SNF

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere i arbeidet mot "gjenstridige problemer", men den hierarkiske strukturen i offentlig sektor kombinert med mål- og resultatstyring lager hindringer for nødvendig tverrfaglige samordning og samarbeid. Dette skriver Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik om i artikkelen Kriminell organisering i Dagens Perspektiv. Nesheim og Neby er organisasjonsforskere, mens Ryssevik er daglig leder i Ideas2Evidence.

Les mer...

Ikke alle ønsker at høgskolene skal bli universitet

Elisabeth Gording Stang, foto HiOA

Jussprofessor Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus luftet bekymringen sin på Facebook over jaget etter universitetsstatus for høgskolene. Responsen var stor fra kolleger som var enige med henne, både ved HiOA og andre høgskoler. Flere oppfordret henne om å skrive kronikk om saken, og den ble publisert i Aftenposten.no søndag. Her skriver Stang blant annet at hun frykter HiOA går fra A-høgskole til B-universitet. Da ble responsen enda større.

Les mer...

Leder i politiforum: – Historisk nedbygging av politiet

mortvedt, ole martin

I en leder i Politiforum, organ for Norsk politiforbund, reises sterk kritikk mot politikerne for å ha "frasagt seg ansvaret for å styre tilstedeværelsen til maktorganet politiet". Dette ansvaret har de nå overlatt til politidirektøren. – Nå ser vi resultatet. Ved første korsvei, fjerner han 126 lensmannskontorer, fortsetter redaktør Ole Martin Mortvedt.

Les mer...

Stor skepsis til politireformen blant politiansatte

By KEN (Own work) [CC BY 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Bare 19 prosent av politifolkene som svarte mener nærpolitireformen vil bidra til mer effektiv bekjempelse av kriminalitet, og bare 13 prosent tror at politiet vil bli mer synlige, slik målsetningen med reformen er blitt lansert av departement og direktorat. Det viser tall fra undersøkelsen, som ble lagt fram i går.

Les mer...