– Lærere har normalt omdømme i forhold til utdanning

Lærere har ikke dårligere omdømme enn andre utdanninger med samme lengde. Det viser en undersøkelse som ble utført høsten 2015, der et representativt utvalg av befolkningen mellom 18 og 80 år ble spurt om hvordan de vurderte status for 33 forskjellige yrker. De ble stilt to spørsmål: «Hvilken status mener du hvert av følgende yrker burde ha?» og «Ulike yrker har ulik status. Hvordan tror du folk flest vil vurdere disse yrkenes status?»

Les mer...

Høgskulen på Vestlandet: – Alle må bu seg på endring

Høgskulen på Vestlandet, 5 undervisningsstader

Diskusjonen om den framtidige organiseringa av den nyfjusjonerte Høgskulen på Vestlandet held på å kome i gang.

Skal skulen organiserast i ein fakultetsmodell? I så fall, skal det vere tre eller fire fakultet? Skal skulen delast inn tradisjonelt etter profesjonane – altså med eit fakultet for ingeniørar, eit for sjukepleiarar og eit for lærarar? Eller skal inndelinga følgje tematiske skiljeliner, som klima og berekraft, teknologi og innovasjon, og helse og velferd? Høyrer økonomi og administrasjon saman med ingeniørfaga? Eller bør dette få eit eige fakultet?

Les mer...

Mange ferske ingeniører uten jobb

TEKNAs  arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 16 prosent av de nyutdannete ingeniørene står uten jobb, mens tallet for fem år siden bare var fire prosent. TEKNA har gjennomført undersøkelsen helt siden 1980-tallet. Den sjekker hvor mange ferske ingeniører som har fått seg jobb 1. november – et halvt år etter studieslutt.

Les mer...

– Førstelektor- og dosent-karriereløpet blir nedvurdert

Anne-Grethe Naustdal, bilete

– I 2015 og 2016 har førstelektor og dosentar sitt faglege ansvar og fullmakter vorte søkt snevra inn av regjering, universitet og høgskular. Samstundes har førsteamanuensar og professorar sin posisjon blitt tilsvarande styrka og utvida, skriv dekan ved samfunnsvitskapleg avdeling ved Høgskulen på Vestlandet Anne-Grethe Naustdal i eit debattinnlegg på høgskulen sin blogg for samfunnsdebatt Krohnargument. Les mer...

Akademikere bruker for mye tid på undervisning

Pixabay, CC0 public domain

En fersk undersøkelse fra NOKUT viser atansatte i akademia bruker mer av tida si på undervisning enn de har plikt til. Dette fører til at de bruker for lite tid på forskning. Leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad kommenterte rapporten slik: — Myten om at undervisningen er en plikt de ansatte i akademia bruker minst mulig tid på, og at det kun er forskning som gjelder, bør nå være knust en gang for alle. Les mer...

Statsminister Erna Solberg opna Høgskulen på Vestlandet

title="By Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons"

Statsminister Erna Solberg klipte på tysdag over "den virtuelle snora" som markerte opninga av den nye samanslutninga Høgskulen på Vestlandet. I opningstalen kom ho mellom anna med eit venleg spark til Sogn, då ho fortalde at regjeringa sitt framlegg om samanslåing der blei tatt imot "i aller beste vestlandstradisjon med å stritte imot av alle krefter". Men ho meinte samstundes at motstanden hadde ført til ein prosess som endte med ein organisasjon som vil tene både skulane og Vestlandet. Les mer...

Finanstilsynet avskilter Nordic Securities

tanker. cc0, pixabay

Finanstilsynet har fattet vedtak om å inndra lisensen til meglerhuset Nordic Securities. Det ble gjennomført tilsyn i meglerhuset i begynnelsen av desember, og i rapporten skriver Finanstilsynet blant annet «for mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser, ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel». Les mer...