Oljetillitsvalgt: – Dere må gjøre dere uerstattelige

1000 arbeidsplasser er forsvunnet fra Aker Solutions på Ågotnes utenfor Bergen. Den tidligere fullpakkete parkeringsplassen ved bedriften har god plass nå. Det er kort tid siden selskapet ansatte 70 nye personer om dagen, og de trafikkplanleggerne i veivesenet planla for Les mer…

Nye yrker popper opp

I dag finnes ei rekke yrker som ikke fantes for bare få år siden. Automatisering, deleøkonomi og miljøendringer fører til store endringer i raskt tempo. Verdens økonomiske forum (WEF) har lagd et estimat som tyder på at 65% av dagens førsteklassinger vil ende opp i jobber vi ikke kjenner til idag. De lister opp ti forskjellige yrker som ikke fantes for 10 år siden: Les mer...

Makt-analyse ser ikke makt utenfor Oslo

Boka "Makteliten"

Makteliten i akademia består av 20 personer, ifølge forfatterne av boka Makteliten, som presenterer de 252 personene som “styrer Norge”. Ingen av akademikerne når opp blant de 25 ypperste i maktpyramiden boka presenterer. Kritikere hevder at boka er så Oslo-sentrert Les mer…

Akademisk artikkel om akademisk slurv gikk viralt

Ole Bjørn Rekdal, HiB

Professor Ole Bjørn Rekdal publiserte for to år siden artikkelen “Academic urban legends” i nivå 2-tidsskriftet Social Studies of Science. Artikkelen er nå lastet ned 85.000 ganger, og har blitt pensum på Yale og Harvard.

Forskningsetikk: Regjeringens forslag får stryk av forskningsetikerne

Bjørn Hvinden, HiOA

– De som har skrevet og utviklet forlaget sitter for langt fra forskerens virkelighet. Slik kommenterer Bjørn Hvinden regjeringens forslag til ny forskningsetikklov. Hvinden er leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og instituttdirektør for NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus. – De forstår ikke hvilke problmestillinger forskere faktisk blir stilt overfor, fortsetter han. Les mer...

Første møte i interimstyret for Høgskulen på Vestlandet

Stemningen var god på det historiske første møtet i interimstyret for den nye Høgskulen på Vestlandet, som blei arrangert i Bergen på fredag 16. september. I framtida skal institusjonane veksle på å arrangere styremøta. Styret diskuterte mellom anna fusjonsprogrammet for Les mer…