Trussel fra nye trusselbilder

Bilde av Tom Skauge

Av Tom Skauge, Leder av Profesjonsetisk nettverk
Trusselbilder er viktige og farlige. USA og Storbritannia angrep Irak i 2003. Angrepsordren var basert på et trusselbilde som var feilaktig og i strid med anbefalingene fra den FN-oppnevnte undersøkelsesgruppen ledet av Blix.

Les mer...

To stipendiatstillinger i innovasjon og profesjonsutøvelse ved HiB

Ved Høgskolen i Bergen er det ledig 2 stipendiatstillinger innenfor innovasjon og profesjonsutøvelse. Stipendiatstillingene inngår i Høgskolen i Bergens nye tverrfaglige forskningsprogram «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen inkluderer alle tre avdelingene ved Høgskolen i Bergen. Gjennom dette forskningsprogrammet Les mer…

BKK skal slankes – Arbeidstilsynet veileder i prosessen

Arbeidstilsynet er hentet inn som veileder når Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) skal kutte 200 årsverk i løpet av få år. – Vi skal forbedre lønnsomheten med 350 millioner kroner i løpet av de neste årene, og er opptatt av at Les mer…