Disiplinfaga ved HiSF protesterer mot fusjonsplattforma

Oddbjørn Bukve. Foto Universitetsforlaget.

Alle professorane og instituttleiarane ved samfunnsvitskap, naturfag, økonomi og administrasjon ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har skreve under på ei fråsegn der styret blir bede om å ta omsyn til disiplinfaga og dei tverrfaglege utdanningane i forhandlingane om den Les mer…

Bergen kommune vil ikke lenger ansette midlertidig

Byrådet i Bergen vil ikke ansette folk på midlertidige kontrakter slik arbeidsmiljøloven nå åpner for å gjøre i inntil et år. Byrådet består av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

– Kommunesammenslåingene vil ramme distriktene

Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark, bilde

Økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark hevder kommenreformen vil være ødeleggende for distriktene: – Ved siden av at det svekker lokaldemokratiet ved at de små kommunene mister representasjon i storsamfunnet vårt, så tror jeg det har sammenheng med at Les mer…

UiO shopper ledelseskompetanse

Aud Tønnessen

Universtitetet i Oslo kjøper inn tjenester for 8-10 millioner kroner i året fra eksterne kommersielle konsulenter innen ledelses- og organisasjonsutvikling. Mest markerte unntak fra regelen er Det teologiske fakultet, som knapt kjøper slike tjenester i det hele tatt. De siste Les mer…

Store helseforskjeller mellom norske barn

AdinaVoicu, Pixabay. Licence: CC0 Public Domain

Etter ti år med en nasjonal strategi for å bedre barns helse, er forskjellene fortsatt store mellom forskjellige grupper. Det er spesielt foreldrenes inntekts- og utdanningsnivå som viser igjen i målbare forskjeller i barnas helse. En rapport som Folkehelseinstituttet (FHI) Les mer…

Mange eiendomsmeglere, få oppdrag

Det utdannes mange eiendomsmeglere for tiden, men det er få boliger i omløp. Det gir en tøff start for de nyutdannede. Mange av dem må gå direkte til NAV. Om de får jobb, får de sannsynligvis få oppdrag. Det er Les mer…

Advokater får raskt igjen bevillingen etter alvorlige lovbrudd

Foto: David40226543, Licence: CC-Share-alike 3.0.

De ti siste årene har 145 advokater mistet bevillingen. Mange taxisjåfører mistet drosjeløyva for fem år etter uaktsomme overtredelser av regnskapsloven. Men advokatene som blir avskiltet etter langt grovere overtredelser, får bevillingen tilbake etter bare 2-3 år – om de Les mer…