Over hundre tusen skades på jobben hver år

Licence: Creative Commons attr.2.0. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Hvert femte sykefravær er arbeidsrelatert. En ny rapport fra SINTEF viser at det hvert år dør rundt 45 personer i arbeidsulykker, mens om lag 500 personer dør fordi de har blitt utsatt for kjemikaler i arbeidslivet. Rapporten har videre funnet Les mer…

Tvangsbruk

Reimer. Foto Heetkamp.nl

Tvangsbruk i norske helseinstitusjoner blir underrapportert ifølge VG. Hver dag blir et titalls pasienter bundet fast mot sin vilje ved norske sykehus. Hvert fjerde tilfelle blir aldri rapportert til helsemyndighetene, ifølge avisen. I 2014 ble pasienter lagt i belter 3768 ganger. Les mer…

Utstilling av Sandvikens 125 år som asyl og sykehus

Billde av Neevengården sykehus, ukjent fotograf og år.

Fra starten, for 125 år siden, praktiserte Neevengården sykehus et markert klasseskille blant de psykiatriske pasientene. De bemidlede pasientene slapp unna arbeidsplikten som gjalt for allmuen, og de fikk servert en annen meny. I anledning at Sandviken sykehus, som institusjonen Les mer…

Vellykkede Etikkdager

Lars Jacob Tynes Pedersen, bilde

Vel fire hundre studenter deltok på forelesninger under Etikkdagene ved HiB 11-13 april. Ti forelesere underviste ingeniør- og økadm-studenter ved HiB. Foreleserne hadde erfaring fra forsknings- og fra praksisverden innen etikk og samfunnsansvar i privat og offentlig virksomhet. Avsløringene fra Les mer…

Leiv Bjarte Mjøs: Matrikulær utvikling i Norge

Leiv Bjarte Mjøs: Matrikulær utvikling i Norge. Doctor Philosophiae (dr. philos) avhandling. Institutt for landskapsplanlegging, Fakultet for samfunnsvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samandrag Temaet for denne avhandlinga er utvikling av det matrikulære systemet i Norge, som er eit  system Les mer…

Hva vil regjeringen med vitenskapelige høgskolene?

Kari Bø, Norges Idresshøgskole

Kunnskapsdepartementet har sendt krav til akkreditering som vitenskapelig høgskole ut på høring. Rektor Kari Bø ved Norges Idrettshøgskole mener at kravene til akkreditering reduseres, mens de faktisk burde skjerpes. Hun stiller i en artikkel på Khrono.no spørsmål om hva regjeringen Les mer…

Professions and Professionalism Vol 6 released

Professions and Professionalism has just published its latest issue—Vol 6, No 1 (2016)—at professionsandprofessionalism.com. The journal has now published five volumes since the launch in 2011.

Kontorlandskap gir produktivitetstap og stress

Kontorlandskap for kunnskapsarbeidere kan føre til produksjonstap på helt opp til 66%, ifølge blant andre McKinsey. En dansk studie viser at kontorlandskap fører til hodepine, stress og mindre overskudd. Dette slår ut i at 60 prosent opplever nedsatt konsentrasjon, 35 Les mer…