NIFU går for fusjon på Vestlandet

Fordelene er større enn ulempene ved sammenslåing av høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund. Det konkluderer Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) med i en ny rapport. Rapporten på 180 sider sammenfatter sin konklusjon Les mer…

Look to Osterøy

By Carlton Browne (View from a boat) [CC BY 2.0 (//creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Har du fått med deg diskusjonene i en rekke aviser med dommedagsprofetier for norske industriarbeidsplasser fordi robotene kommer? Gi heller plass for optimisme og innovativ bruk av ny teknologi slik virksomheter på Osterøy har gjort, der mange små og mellomstore Les mer…

Ekspressgodkjenning av ingeniører blant flyktningene

Allerede før jul mottar Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) en utredning om ekspressgodkjenning av ingeniører og andre personer med teknisk utdanning fra utlandet. Kommunenes mangel på ingeniører kan nå bli mindre prekær, med hjelp fra det store antallet flyktninger som Les mer…

Siste gruvegang stengt i Storbritannia

Tyldesley_miners 1926

Når den siste engelske underjordiske kullgruva stenges i dag, er det avslutningen på epoke da dagens verden ble formet. Kullgruvene la grunnlaget for den industrielle revolusjonen som gjorde Storbritannia til verdens ledende makt. Kullgruvene var stedet der den britiske arbeiderklassen Les mer…

FRIPRO-støtte til profesjonsetisk forskning

Edmund Henden

Professor Edmund Hendens forskergruppe har blitt tildelt 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådets FRIPRO-pott til et profesjonsetisk forskningsprosjekt over fire år. Henden, som er filosof og tilknyttet Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skal forske på hvordan “informert Les mer…

Paris-avtalen om klima er vedtatt

Image courtesy Reto Stockli and Robert Simmon, based upon data provided by the MODIS Land Science Team." [3] - //earthobservatory.nasa.gov

Paris-avtalen om klima ble vedtatt på lørdag 12. desember. For første gang har alle verdens land skrevet under en rettslig bindende avtale om klimaet. – Avtalen er mer omfattende enn mange så for seg. Den gir klar retning for fremtidig, Les mer…

Ingeniører vil ikke bli toppledere

Under fem prosent av ingeniørene ønsker seg topplederjobb. En undersøkelse Nito har gjort blant sine egne medlemmer viser i tillegg at under to prosent av de kvinnelige ingeniørene ønsker seg slik jobb. Visepresident i Nito, Trude Skogesal, kommenterer: – Dette Les mer…

Færre tar teknologisk doktorgrad

Flere tar samfunnsfaglig doktorgrad, mens færre gjør det samme innen teknologifag. Det var en nedgang på 13 prosent i antall avlagte doktorgrader første halvår 2015 innen fagområdene matematikk, naturvitenskap og teknologi. I samme periode var det vekst på 16 prosent Les mer…