Student-entreprenørskap: – Bergen henger ikke etter!

– Bergen henger ikke etter! hevder professor Stig-Erik Jakobsen (HiB) og direktør Anders Haugland, Bergen Teknologioverføring BTO. Ifølge de to gir Bergens næringsliv og utdannings- / forskningsinstitusjoner Bergen andre forutsetninger for studententreprenørskap enn Trondheim. I Trondheim følges modellen “Technology-push”, som Les mer…

Professions and Professionalism nr 3 2015

Professions and Professionalism har kommet med nytt nummer, Vol 5, No 3 (2015): Learning in Technology-Enhanced Medical Simulation: Locations and Knowings Song-ee Ahn, Sanna Rimpiläinen, Annette Theodorsson, Tara Fenwick, Madeleine Abrandt Dahlgren Balancing Costs and Patients’ Health: Dental Students’ Perception Les mer…

Dag Seierstad: – Arbeidslivet er i fare

© freeimages.com/ Julie Elliott-Abshire Julie Elliott-Abshire

Arbeidsinnvandringen bryter ned verdifulle grunntrekk ved det norske arbeidslivet, skriver Dag Seierstad i en artikkel i Klassekampen 14. november. Han peker samtidig på at arbeidsinnvandringen det siste tiåret har bidratt til den norske velstandsutviklingen. Men nå har situasjonen nådd et Les mer…

Etikk i praksis nr 2-2015 om profesjonsetikk

Etikk i praksis 2-2015, forsidebilde

Fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk i det nye åpne nummeret av tidsskriftet Etikk i praksis. Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre Les mer…