Offisersprofesjonen blir reorganisert

Gradsmerker, bilde

Det norske forsvaret kaller det den største omveltningen siden Hæren ble etablert i 1628. Krigshåndverket skal bli verdsatt i en ny karrierestige. Syv av ti norske offiserer skal i fremtiden bli underoffiserer med en karriereplan som går bortover – ikke Les mer…

Tidsskriftet Vardøger med tema klima og energi

Tidsskriftet Vardøger har kommet med nummer 35 om Klima og energi. Blant innholdet kan nevnes intervju med Knut H. Alfsen om Kinas miljøpolitikk, Elmar Altvaters diskusjon av sammenhengen mellom økonomisk vekst under kapitalismen og antropocen-begrepet i klimavitenskapen, samt Rune Skarsteins Les mer…

Historisk åpning av ny mastergrad ved Høgskolen i Bergen

Lyngheisenteret på Lygra, foto: Olav Bjørn Lygre

Torsdag ble det skrevet profesjonshistorie ved Avdeling for Ingeniør- og økonomifag, Høgskolen i Bergen.(HiB). Høgskolen har  fått godkjent av NOKUT Master i innovasjon og ledelse – samfunnsfaglig retning. 21 studenter ble tatt imot til breddemasteren på Lyngheisenteret, Lygra. Samtidig tok Les mer…

Barnehagelærere – ikke lenger profesjonsnomader

Photo: T. Rolf

Førskolelærerne er yrkesgruppen som sluttet å slutte. Det viser en studie gjennomført av Lars Petter Gulbrandsen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA For en del år siden sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. De valgte andre Les mer…

Ingeniørjobber digitaliseres

Elektronikk- og elkraftingeniører er de ingeniørjobbene der størst andel av arbeidsoppgavene vil bli overtatt av datamaskiner de neste 20 årene. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra to finske forskere og Anders Ekeland fra Statistisk Sentralbyrå. Sivilingeniørene Les mer…